19.12. 19:00 h

Restaurant K 1

Karlova 1 , Praha 1