27.10. 20:00 h

Restaurant K 1

Karlova 1 , Praha 1